Lokalizacja:

AL. CHOPINA 55

05-092 ŁOMIANKI DOLNE

GOLD-BUD © 2016 Polityka prywatności

OBSERWUJ NAS

O FIRMIE

Al. Chopina 55

05-092 Łomianki Dolne

POLSKA

KONSERWACJA

PRODUKTY DŹWIGOWE

SIEDZIBA

DANE

KONTAKT

SPRZĘT REHABILITACYJNY

KONSERWACJA - INFORMACJE OGÓLNE

/  Konserwacja - informacje ogólne

Na bezpieczeństwo i niezawodność działania urządzeń dźwigowych największy wpływ mają: jakość zastosowanych urządzeń i ich poprawny montaż oraz właściwa konserwacja i użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. O ostatnie dwa warunki musi zadbać właściciel urządzenia. To do jego obowiązków należy bowiem zapewnienie sprawności dźwigu i okresowego systemu dozoru technicznego. Przed uruchomieniem urządzenia i wprowadzeniem do bieżącej eksploatacji Właściciel jest zobowiązany przepisami* podpisać oddzielną umowę z profesjonalną firmą konserwacyjną na prowadzenie bieżącej konserwacji.

 

 

 

W Polsce wszystkie urządzenia dźwigowe podlegają dozorowi technicznemu. Przepisy* określają częstotliwość badań okresowych dozoru technicznego UDT (1 raz w roku) i częstotliwość przeglądów konserwacyjnych (co 30 dni, o ile instrukcja urządzenia nie stanowi inaczej).

 

 

 

 

 

*Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o  dozorze teczhnicznym.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).